Dodávka a montáž značkových klimatizací, tepelných čerpadel a vzduchotechniky

MONTÁŽ, ÚDRŽBA, SERVIS

Jak se klimatizace montuje?

Abyste měli představu, co vás čeká při montáži klimatizace, je zde pár informací o postupu montáže.

1.  Konzultace a návrh a cenová nabídka


2. Pokud si tedy vše domluvíme, přijedou naší certifikovaní technici na místo a začnou s pracemi.


3. Zpravidla je zapotřebí udělat prostup stěnou proto abychom mohli roztáhnout rozvody pro klimatizaci. Tato část je ta, kde vzniká nejvíce nepořádku. Na to jsme připraveni a vše uklidíme a očistíme


4. Následuje roztažení potrubí chladivového, potrubí na odvod kondenzátu vzniklého ve vnitřní jednotce. Dále vedle potrubí vedeme napájení k venkovní jednotce a komunikační kabel mezi vnitřní a venkovní jednotkou. V některých instalacích se ještě instalují krycí lišty potrubí.


5. Nyní instalujeme již vnitřní jednotku na stěnu a propojujeme vnitřní a venkovní jednotku chladivovým potrubím, kondenzační hadicí a napájecími kabely.


6. Nyní proběhne spuštění systému, odzkoušení těsnosti systému, funkce klimatizace.


7. Pokud je vše v pořádku, vše důkladně uklidíme a odneseme vzniklý nepořádek. Nyní můžeme funkční jednotku předat zákazníkovi. Vysvětlíme mu funkce jednotky a zaškolíme ho.

8. Od této chvíle si již klimatizaci můžete ovládat sami a tím si zpříjemňovat pobyt doma nebo na pracovišti či jinde

Pravidelná údržba, záruční i pozáruční servis

Jako o každé technické zařízení, je zapotřebí se i o klimatizace starat. Dlouhá životnost přístroje je podmíněna pravidelnou údržbou. Základní informace již dostanete při předání od našich techniků.

My provádíme všechny druhy servisů a oprav a čištění jednotek.
Neudržovaná jednotka způsobuje zvýšení nákladů na provoz, snížení výkonu jednotky a třeba špinavé filtry mohou způsobit i zdravotní problémy.